Wie zijn wij?


Podotherapeut/podoloog
De behandelend podotherapeut/podoloog is Maurice Emonts.
Maurice is sinds 1998 mede-eigenaar van Podotherapie Hoenen.
Vanaf 2014 heeft Maurice deze praktijk voortgezet onder de naam Podotherapie Foot Comfort.
Maurice is opgenomen in het register van zorgverleners van Nederland. (agb-code 26-100216) Daarnaast is hij geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en lid van de Nederlandse vereniging van Podotherapeuten.